Website Policy

Dit is de website policy van Demco-Accountants (met maatschappelijke zetel Izegemsestraat 77/2, 8800 Roeselare, RPR Gent (afdeling Kortrijk) BTW BE 0769.316.502) en al haar rechtsopvolgers (hierna “Demco-Accountants”).

Het gebruik van de website Demco-accountants.be is onderworpen aan de volgende bepalingen. De toegang tot en het gebruik van deze website impliceert dat de gebruiker het onderstaande zonder enig voorbehoud aanvaardt. Indien de gebruiker niet akkoord kan gaan met onderstaande bepalingen vragen wij de gebruiker de website te verlaten.

Door het gebruik van de website wordt er geen enkel samenwerkingsverband gecreëerd.

Demco-Accountants zal alle redelijke inspanningen leveren om ervoor te zorgen dat de informatie die ter beschikking wordt gesteld via de website volledig, juist, nauwkeurig en bijgewerkt is. Echter, Demco-Accountants neemt geen enkele verantwoordelijkheid in geval onjuistheden of onvolledigheden zouden voorvallen. In deze gevallen, of indien bepaalde informatie niet beschikbaar zou zijn, zal Demco-Accountants dit zo snel mogelijk rechtzetten.

De informatie op deze website is alleen bestemd om algemene informatie te verstrekken over de activiteiten en diensten van Demco-Accountants. De informatie is niet aangepast aan persoonlijke noch specifieke omstandigheden en kan dus niet gezien worden als professioneel of persoonlijk advies ten aanzien van de gebruiker.

De inhoud van deze website, inclusief contactgegevens, layout, copyrechten, ontwerpen, logo’s, merknamen, handelsnamen, tekeningen, internetdomeinnamen, teksten, beelden, foto’s etc. zijn beschermd door intellectuele eigendomsrechten die gebruikt worden door of in eigendom zijn van Demco-Accountants. Deze intellectuele eigendomsrechten worden op geen enkele wijze overgedragen of in gebruik gegeven aan de gebruiker die toegang heeft tot de website en het is de gebruiker niet toegestaan om de inhoud van de website te kopiëren, over te dragen of te verspreiden.

De inhoud van de website, evenals enige hyperlinks naar websites van derde partijen, kan op elk moment aangepast of verwijderd worden, zonder kennisgeving. De inhoud van de website kan en mag niet gebruikt worden voor om het even welke doeleinden.

Demco-Accountants geeft geen garantie inzake het goed functioneren van haar website en kan niet aansprakelijk gesteld worden in geval van het (tijdelijk) niet functioneren of slecht functioneren van haar website. Demco-Accountants kan niet garanderen dat de website geen virussen of andere (technische) tekortkomingen bevat. Demco-Accountants  is in alle geval niet verantwoordelijk noch aansprakelijk voor de inhoud of de website van enige derde partijen waarnaar verwezen wordt op haar website. De toegang tot de website is niet gewaarborgd en kan ten allen tijde, geheel of gedeeltelijk, onaangekondigd onderbroken worden.

Demco-Accountants kan niet verantwoordelijk noch aansprakelijk gesteld worden voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade veroorzaakt door de toegang tot of het gebruik van de website of door de informatie of aanbevelingen vermeld op de website.

Demco-Accountants kan deze website policy op ieder moment wijzigen. Het is dus aan te raden deze website policy periodiek te bekijken. De laatste versie zal steeds op de website worden gepubliceerd. Deze website policy werd voor het laatst op 12 december 2018 geüpdatet.

Alle geschillen met of ontstaan uit het gebruik van de website zullen exclusief onderworpen zijn aan het Belgisch recht en zullen uitsluitend worden beoordeeld door de rechtbanken waar Demco-Accountants haar maatschappelijke zetel heeft.

Heeft u vragen of wenst u een klacht in verband met de website of deze website policy in te dienen? Neem dan contact op met Demco-Accountants via info@demco-accountants.be of via gewone post naar Izegemsestraat 77/2, 8800 Rumbeke of naar Diksmuidse Heerweg 126, 8200 Brugge