Blog

Welkom bij Demco-accountants

01.07.2021
Vanaf 1 juli 2021 vaart vennoot en gedelegeerd bestuurder, Kenny Demeester, de koers verder onder Demco-accountants by Cormafisk. Dit gebeurt samen met nieuwe vennoot en bestuurder Jeroen Demeulenaere.
Lees meer

Meer nieuws

Catering op een publicitair event

01.07.2021
Beroepsmatige restaurant- en receptiekosten zijn niet 100% aftrekbaar. Het etentje met uw klant is slechts voor 69% aftrekbaar, receptiekosten zelfs maar voor 50%. Maar de cateringkosten tijdens een opendeur? Dat is toch geen etentje of zomaar een receptie ? Dat zou toch 100% aftrekbaar mogen zijn omdat het publiciteit is? “Ja” zegt de minister … “Nee” zegt het Hof van Cassatie.

Het UBO-register: op 30 september dan eindelijk van start?

24.06.2021
Europese Richtlijnen verplichten Belgische vennootschappen, maar ook Belgische vzw’s, stichtingen en trusts aan te geven wie er écht achter de vennootschap, vzw, … zit. Zij moeten aan de overheid doorgeven wie de uiteindelijke begunstigde is (UBO staat voor Ultimate Beneficial Owner). Die gegevens komen terecht in het UBO-register.

Niet-recurrente resultaat gebonden voordelen in 2019

17.06.2021
Was het afgelopen jaar een boerenjaar voor u en vindt u dat uw personeel een extraatje verdient? Gewoon extra loon betalen is amper een optie want vadertje Staat gaat lopen met het grootste deel van de premie. Via de toekenning van zogenaamde “niet-recurrente resultaat gebonden voordelen” vermijdt u dat het leeuwendeel van de premie naar de overheid gaat.

Aangiftetermijnen in PB en VenB

10.06.2021
Begin mei werd Tax On Web 2019 geopend. En meteen werden ook de termijnen voor het indienen van de aangiften bekendgemaakt. Een overzicht.

Hoeveel vennootschapsbijdrage betalen?

03.06.2021
Vóór 1 juli moeten vennootschappen de jaarlijkse vennootschapsbijdrage betalen. Het bedrag hangt af van hun balanstotaal. Voor de bijdrage 2019 is dit het balanstotaal van de vennootschap in 2017.

De vennootschapsbijdrage is een verplichte jaarlijkse bijdrage ten laste van de vennootschappen waarmee het sociaal statuut van de zelfstandigen word gefinancierd (bv. de pensioenen, kinderbijslag, ziekteverzekering. Het is m.a.w. een solidariteitsbijdrage.
Net als vorige jaren blijft het tarief van de vennootschapsbijdrage ongewijzigd.

Sinds 1 mei 2019 is het nieuwe vennootschapsrecht van kracht!

27.05.2021
U bent er zeker al van op de hoogte: sinds 1 mei 2019 is het nieuwe vennootschapsrecht in werking getreden. Vennootschappen die nu worden opgericht, moeten reeds de bepalingen van het nieuwe wetboek van vennootschappen en verenigingen toepassen. Bestaande vennootschappen krijgen daarentegen nog tijd om zich aan te passen.