Wat moet je weten over de aftrek van restaurantkosten?

29.04.2021
Een zakenetentje is een uitstekende manier om over een moeilijk contract te onderhandelen of om simpelweg je zakenrelaties te onderhouden. De restaurantkosten die u hierbij maakt zijn maar gedeeltelijk aftrekbaar.

Een zakenetentje is een uitstekende manier om over een moeilijk contract te onderhandelen of om simpelweg je zakenrelaties te onderhouden. De restaurantkosten die u hierbij maakt zijn maar gedeeltelijk aftrekbaar. Met volgende regels moet je rekening houden:

De aftrek van beroepsmatige restaurantkosten is beperkt tot 69%.

De restaurantkosten moeten een beroepskarakter hebben. Dit wil zeggen dat de kosten alleen aftrekbaar zijn als ze gemaakt worden om een beroepsinkomen te verwerven of behouden. Wanneer u gaat eten met familie ( ondanks het feit dat je ook zaken kan doen met familieleden) kan de fiscus hier heel streng in zijn. U kunt de kosten hiervan dus niet aftrekken.

Daarnaast gaat de fiscus er in principe van uit dat de zakenlunches tijdens de week doorgaan. Houdt u een (zakelijk) etentje tijdens het weekend, dan zal de controleur snel vermoeden dat het eigenlijk om een privé-etentje gaat.

Uiteraard is deze discussie niet zwart-wit, in de praktijk is er dus altijd interpretatie. Probeer dus uw controleur met de nodige bewijzen te overtuigen dat uw restaurantbezoek wel degelijk een beroepskarakter had.

Restaurantkosten van vertegenwoordigers in de voedingssector zijn wel volledig aftrekbaar. Alleen wie producten voor menselijke consumptie verkoopt, komt in aanmerking. Verkopers van eetservies, keuken(machine)s, rookwaren en dierenvoedsel vallen buiten de regel.

BTW op restaurantkosten is niet aftrekbaar. Deze BTW kunt u dus niet recupereren. Dit wordt deels gecompenseerd doordat u 69% van de restaurantkosten, inclusief BTW, in de inkomstenbelasting aftrekt.