Sinds 1 mei 2019 is het nieuwe vennootschapsrecht van kracht!

27.05.2021
U bent er zeker al van op de hoogte: sinds 1 mei 2019 is het nieuwe vennootschapsrecht in werking getreden. Vennootschappen die nu worden opgericht, moeten reeds de bepalingen van het nieuwe wetboek van vennootschappen en verenigingen toepassen. Bestaande vennootschappen krijgen daarentegen nog tijd om zich aan te passen.
Sinds 1 mei 2019 is het nieuwe vennootschapsrecht van kracht!

Welke data zijn belangrijk?

Er geldt een trapsgewijze inwerkingtreding:

1 mei 2019 – 31 december 2019:

Aan u de keuze om uw statuten reeds aan te passen aan de nieuwe regels.

1 januari 2020 – 31 december 2023:

De regels van dwingend recht treden automatisch in werking alsook de regels van aanvullend recht behalve indien uw statuten van deze aanvullende regels afwijken.

Elke statutenwijziging brengt de verplichting met zich mee om de hele statuten aan te passen aan de nieuwe regels.

 1 januari 2024:

Dit is de uiterste datum tegen wanneer bestaande statuten in lijn moeten zijn met het nieuwe vennootschapsrecht.

Vennootschappen waarvan de rechtsvorm is afgeschaft en waarvan de statuten nog niet werden aangepast aan een andere rechtsvorm, worden automatisch omgezet in één van de overblijvende vennootschapsvormen.

Bestaande vennootschappen zullen de nieuwe regels van dwingend recht dus moeten toepassen vanaf 1 januari 2020. Dit zal er waarschijnlijk voor zorgen dat u enkele aanpassingen moet doorvoeren zoals bijvoorbeeld de vermelding van “BV” in plaats van “BVBA” op uw facturen en uw website. Daarnaast wordt het begrip “maatschappelijk kapitaal” bij de BV afgeschaft. Dit heeft tot gevolg dat het volstort kapitaal en de wettelijke reserve van uw BVBA automatisch omgezet worden in onbeschikbaar eigen vermogen. Om dit eigen vermogen opnieuw beschikbaar te maken, kunt u de statuten van uw BV aanpassen, maar dit betekent dat u onmiddellijk alle bepalingen van uw statuten in lijn zal moeten brengen met het nieuwe vennootschapsrecht. Bovendien wordt elke uitkering uit uw BVBA vanaf 1 januari 2020 onderworpen aan een bijkomende uitkeringstest, met name de liquiditeitstest, en dit om een bijkomende bescherming te bieden aan de schuldeisers van uw vennootschap.

Opgepast, voor fiscale doeleinden blijft het “kapitaalbegrip” bestaan. Dit kan bepaalde gevolgen met zich meebrengen zoals bijvoorbeeld de herkwalificatie van interest in dividend bij ondergekapitaliseerde vennootschappen.

Het nieuwe wetboek van vennootschappen en verenigingen voert ook bepalingen in die u nieuwe mogelijkheden bieden. Zo kan de nieuwe loskoppeling tussen stemrechten en aandelen bijvoorbeeld een oplossing bieden in de aanloop van de familiale opvolging van uw bedrijf. In dit geval kan het interessant zijn om uw statuten reeds vrijwillig aan te passen vóór 1 januari 2024.